Każda mała pomoc jest WIELKA

busyByNature Mam zdiagnozowane uszkodzenie splotu ramiennego z niedowładem lewej ręki (jestem leworęczna) oraz przeczulicę, czyli nadmierne odczuwanie bólu, stąd odsłonięty bark. Skorzystałam z pomocy fundacji ‚Otwarte Ramiona’ …